Д-р Александър Гочев

Д-р Александър Гочев е роден в гр. Варна.

Завършва Трета Природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ гр. Варна, през 2014 г. Приет е във факултета по Дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

По време на следването си е един от стажантите, провели лятна студентска практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“. Благодарение на екипа на Дентална клиника „Nordenta“, успява да придобие нови практически умения още от ранните си студентски години.

През 2020 г. се присъединява към екипа на дентална клиника „Nordenta“.

Д-р Гочев има интерес към кариесологията и смята, че доброто отношение към пациентите и прецизната работа е основата на професионализма.