Skip to content

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ
Грижата за здравето на зъбите трябва да започне още с пробива на първите млечни зъби. Това включва хигиенни мероприятия с помощта на родител. Всеки родител може да бъде информиран и обучен от екипа на Нордента за важността на поддържането на оптималната орална хигиена и изграждането на позитивна нагласа на децата към денталните визити.

Състоянието на временното съзъбие е определящо за условията, при които ще поникват постоянните зъби. Затова е необходимо ранно диагностициране и лечение на кариеса на детските зъби. Запазването на млечните зъби е важно и с оглед запазване място за постоянните зъби. Те трябва да се лекуват навреме, но веднъж възникнало възпаление в корените на млечното зъбче, може да се създаде предпоставка за увреждане на подлежащия постоянен зъб и да се наложи временният да се извади.

Обучението на децата за важността на здравето на зъбите е от съществено значение за дългосрочното им орално здраве. Също така е важно редовните зъболекарски прегледи да станат рутинна част от тяхното здраве. Колкото по-често, децата, посещават зъболекаря си без там да се извършват тежки лечебни процедури, а само рутинни прегледи толкова по-позитивно ще е тяхното отношение към денталните посещения. Родителите също могат да дадат пример и да се уверят, че планират и посещават сами своите зъболекарски прегледи. И накрая, родителите могат да насърчават децата да задават въпроси и да изразяват всички страхове или притеснения, които може да имат относно ходенето на зъболекар, така че да се чувстват по-комфортно и да имат желание да се грижат за здравето на зъбите си.

Подмяната на млечните зъби с постоянни трае от 6-тата до 14-15 годишна възраст. Веднъж поникнали постоянните зъби на децата се лекуват както при възрастните. Постоянните зъби пробиват в период на все още не добре установени хигиенни навици, като обикновено в същото време има излишък от венечна тъкан около тях. Това допълнително затруднява почистването. Затова е необходим контролът на родителите и зъболекарите да продължи до 10-12 годишна възраст.
При нас в НОРДЕНТА се отделя време и внимание на детето, за да се почувства то сигурно в обстановката на зъболекарския кабинет. Така лечението протича гладко и малкият пациент си отива с усмивка.