Skip to content

Ендодонтско лечение

Ендодонтско лечение

Ендодонтията е дял от денталната медицина, която има за предмет лечението на кореновите канали.

Кореново лечение се налага при засягане на нерва от възпаление в следствие на дълбок кариес, травма или протетична причина. При нелекуване на възпалението на нерва,костта около зъбния корен реагира с образуване на така наречените грануломи. Прогнозата при лечение на кореновите канали е по-добра, когато лечението е проведено преди да се е стигнало до възпаление в костта.

Понякога поради недобре проведено кореново лечение в миналото или поради просмукване на микроби покрай недобре уплътнено възстановяване се налага прелекуване на каналите.

Лечението на кореновите канали обикновено протича след добро обезболяване и при поставено платно за изолиране на лекувания зъб(кофердам). В зависимост от зъба, каналите могат да са от 1 до 4,понякога и повече. След установяване на проходимостта им, каналите се разширяват и обработват химически с разтвори. Това осигурява възможно най-пълно премахване на съдържимото на каналите и дезинфекцията им. След това каналите се запълват с биологично поносим материал ( гутаперка и кремообразен сийлър). Така запълнени каналите се запечатват с цимент, който подсигурява защита срещу бактериална инвазия. След тази манипулация зъбът е готов за последващо възстановяване с обтурация или корона.

В дентална практика Нордента ендодонткото лечение се извършва под микроскоп,което сигурява по-висока прецизност и разширява спектъра на манипулациите (затваряне на перфорации, установяване на пукнатини, отстраняване на счупени инструменти, откриване на допълнителни канали).