Д-р Кристена Вълчева

Д-р Кристена Вълчева е родена в гр.Варна.

Завършва Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр.Варна през 2014г. Същата година започва обучението си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна.

Д-р Кристена Вълчева се дипломира като лекар по дентална медицина към Медицински университет “ Проф.д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна през 2020 г.

След завършване на 1-ви курс през 2015г. до своето дипломиране през 2020г., д-р Вълчева посещава дентална клиника „Нордента“ като обучаващ се стажант под ръководството на д-р Надежда Алексиева и д-р Пламен Петров.

Още като студент посещава стоматологични курсове за усъвършенстване на теоретичните знания и практическите си умения.

През 2020 г. се присъединява към екипа на дентална клиника „Nordenta“.