Д-р Надежда Алексиева

Д-р Надежда Алексиева е родена в гр. София.

Завършва 123СОУ ‘Стефан Стамболов’ през 1993г и кандидатства в Стоматологичния факултет към Медицинския Университет в София.

През 1999г. се дипломира като лекар по дентална медицина и започва да работи в частната си практика във Варна.

През 2003г. е приета в програмата за лицензиране на стоматолози в Стоматологичния факултет в гр.Берген, Норвегия. От 2003 до 2013 работи като лекар по дентална медицина в Норвегия.

Д-р Алексиева има специален интерес към ендодонтското лечение на зъбите(лечение на кореновите канали) и повишава квалификацията си в тази област посредством курсове и лекции.

Извършва микроскопски подпомогнато ендодонтско лечение.

След 10-годишна стоматологична практика в Норвегия, Д-р Алексиева и Д-р Петров се завръщат в България и основават Дентална практика НОРДЕНТА .