NORDENTA

VI ONSKER PASIENTER FRA NORGE VELKOMMEN TIL BEHANDLING I VARNA, BULGARIA

Etter 10 år i arbeid som tannleger i Norge har vi, Nadia Alexieva og Plamen Petrov, åpnet egen tannlegepraksis i Varna, Bulgaria. I Norge har vi jobbet i Larvik og Sandefjord, både offentlig og privat.

Vi har spesialkunnskaper og interesser innen endodontisk behandling (rotfylling) og protetisk behandling (kroner og broer). Tannlege Plamen Petrov er godkjent til å utføre implantatprotetisk arbeide (implantatkroner og broer) med HELFO-refusjon fra Norge i Bulgaria.

Behandling vil utføres i norsk standard og kvalitet til bulgarsk pris. Ca 1/3 lavere. Behandling som kvalifiserer til norsk Helfo-refusjon kan utføres i Bulgaria. Se info på Helfo.no.

All kommunikasjon mellom tannlege og pasient foregår på norsk! Behandlingen følger samme garanti-regler for  tannbehandling som i Norge.

TJENESTER
TEAM

Dr. Plamen Petrov ble født i Varna, Bulgaria.

I 1999 fikk D-r Petrov utdanning sin som tannlege fra Den Odontologiske Fakultetet i Sofia , ved Universitetet i Sofia.

Fra 1999 til 2003 har han praktisert som tannlege i sin private tannlegepraksiss i Varna,Bulgaria, sammen med sin kone D-r Nadia Alexieva.

I 2003 ble han tatt opp i etterutdanningsprogramme ved Tannlegehøyskolen ved Universitetet i Bergen.

Fra 2004 til 2013 , har D-r Petrov praktisert i Larvik og Sandefjord, Norge, i både det private og det offentlige sektoret.

I denne perioden har han tatt del i flere kurs for å oppretholde og forbedre sine ferdigheter.
I 2009-2010 gjennomfører D-r Petrov et kurs i implantatprotetikk ved Haukeland Universtítetssykehus, Bergen , og er godkjent til å utføre implantatprottisk arbeid med HELFO-refusjon fra Norge i Bulgaria.

Dr. Nadia Alexieva ble født i Sofia,Bulgaria.

I 1999 fikk hun sin tannlege utdanning fra Det Odontologiske Fakultetet i Sofia ved Universitete i Sofia.

Fra 1999 til 2003 har hun praktisert som tannlege i sin private tannlegekontor sammen med mannen sin , D-r Petrov.

I 2003 gjennomførte D-r Alexieva et etterutdanningsprogram ved Universitet i Bergen.

Siden 2004 har hun praktisert som tannlege i Larvik og i Sadefjord i både det offentlige og det private sektoret. D-r Alexieva har spesiell interesse i feltet endodonti – rotfylling av tenner , og har gjennomgått flere praktiske og teoretiske kurs.

I 2013 flyttet D-r Alexieva og D-r Petrov sammen med familien sin tilbake til Varna, Bulgaria.
De har tre barn – Nikolay, Martin og Thea. Hele familien er glad i sommer og vinter aktiviteter ut i naturen.
D-r Plamen Petrov og D-r Nadia Alexieva driver nå sin egen tannlegepraksiss i den sjarmerende byen Varna ved Svarte Havet.

Администратор Миглена Обретенова е родена в гр. Търговище.

Завършва степен бакалавър в Икономически университет – Варна през 2001 г специалност Стокознание.

През 2002 г. завършва степен магистратура в Икономически университет – Варна.

Владее английски език.

От 2003 г. до 2011 г. работи като търговски представител.

Преминава курс Дентален мениджмънт.

От 2011г започва работа като администратор в стоматологична клиника, а от ноември 2019г. става част от екипа на дентална практика NORDENTA.

Д-р Кристена Вълчева е родена в гр.Варна.

Завършва Математическа гимназия «Д-р Петър Берон» гр.Варна през 2014г. Същата година започва обучението си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» гр. Варна.

Д-р Кристена Вълчева се дипломира като лекар по дентална медицина към Медицински университет » Проф.д-р Параскев Стоянов» гр. Варна през 2020 г.

След завършване на 1-ви курс през 2015г. до своето дипломиране през 2020г., д-р Вълчева посещава дентална клиника «Нордента» като обучаващ се стажант под ръководството на д-р Надежда Алексиева и д-р Пламен Петров.

Още като студент посещава стоматологични курсове за усъвършенстване на теоретичните знания и практическите си умения.

През 2020 г. се присъединява към екипа на дентална клиника «Nordenta».

Дентален асистент Ивелина Георгиева завършва през 199 6г. мединско образование в гр. Варна, специалност детска медицинска сестра.

От 1996 г до 1999 г. работи като медицинска сестра в отделението Неврохирургия в МБАЛ» Света Анна» гр. Варна.

От 1999 г. работи като дентален асистент, а от месец януари 2018 г. работи в клиника Нордента

Мед. сестра Татевик Патваканян завършва бакалавър – специалност «Медицинска сестра» през 2010 г. и магистратура – специалност «Управление на здравни грижи» през 2012 г. в Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» в гр. Варна.

Владее английски език.

От есента на 2010 година започва да работи като дентална сестра.

От септември месец 2018г. се присъединява към екипа на дентална практика NORDENTA.

Д-р Александър Гочев е роден в гр. Варна.

Завършва Трета Природоматематическа гимназия «Академик Методий Попов» гр. Варна, през 2014 г. Приет е във факултета по Дентална медицина към Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов».

По време на следването си е един от стажантите, провели лятна студентска практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет «И.М.Сеченов». Благодарение на екипа на Дентална клиника «Nordenta», успява да придобие нови практически умения още от ранните си студентски години.

През 2020 г. се присъединява към екипа на дентална клиника «Nordenta».

Д-р Гочев има интерес към кариесологията и смята, че доброто отношение към пациентите и прецизната работа е основата на професионализма.

Дентален асистент Радина Коева е родена в гр. Варна. 

Завършва като бакалавър през 2011г. мениджмънт в международния бизнес  във Варненски Свободен Университет “ Черноризец Храбър“.

През 2012г. завършва магистратура „ здравен мениджмънт“  в  Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.  Посещава различни курсове за повишаване на следдипломна квалификация. Владее английски и немски език.

От 2009г работи като дентален асистент, а от лятото на 2013г. започва да работи в дентална практика NORDENTA

Vi jobber bare med det mest avanserte utstyr og teknologi til å fungere. Klinikken har to rom og sterilt rom. Renslighet og bruk av kvalitetsmaterialer er en prioritet for oss i arbeidet med pasienter.

KONTAKT

Adresse:
Knyaz Boris I blv, 137, Varna, Bulgaria

Tlf:
+359 (52) 64 33 36
+359 (87) 6 878 324

Email:
contact@nordenta.bg

Facebook:
facebook.com/nordenta.varna

KONTAKT

Adresse:
Knyaz Boris I blv, 137, Varna, Bulgaria

Tlf:
+359 (52) 64 33 36
+359 (87) 6 878 324

Email:
contact@nordenta.bg

Facebook:
facebook.com/nordenta.varna

KONTAKTSKJEMA