Д-р Невена Караджова

Д-р Невена Караджова придобива специалност по „Орална хирургия“ 2019 година, ставайки най-младият завършил специалист на Медицински университет Варна. Придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Дентална медицина“ с отличие. В периода 2016-2019 г. е асистент към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ във Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна. До 2017 г. е и лекар към Клиника по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 2018 година завършва втора магистратура “Здравен мениджмънт”, отново с отличие. Удостоена със специална награда от Европейската асоциация по орална и лицево челюстна хирургия.

Натрупала е изключително богат опит в сферата на оралната хирургия и имплантологията. Поставила е над 2000 импланта. Продължава да се усъвършенства с курсове за следдипломно обучение.