Д-р Николай Трифонов

Д-р Николай Трифонов е роден 14.12.1998. Израстнал в Сандефъорд, Норвегия
През 2016 г. Завършва математическа гимназия «Д-р Петър Берон » Варна
През 2022г завършва Факултет по дентална медицина, София.
Владее отлично Български, Английски и Норвежки език
В момента – специализант по ортодонтия към Факултет по дентална медицина, Варна
Член на европейското ортодонтско общество, като посещава редовно курсове провеждани в Европа.
Член на “IAS Orthodontic Academy”, посещаващ редовно техните следдипломни обучения.