Skip to content

ENDODONTI

ENDODONTI

Endodonti er en gren av odontologi som fokuserer på rotfylling.

Rotfylling er nødvendig når nerven er påvirket av betennelse som følge av dyp karies, traumer eller proteseårsak. Dersom betennelsen i nerven ikke behandles, reagerer beinet rundt tannroten med dannelse av såkalte granulomer. Prognosen for rotfylling er bedre når behandlingen utføres før det har oppstått betennelse i beinet.

Noen ganger er rotbehandling nødvendig på grunn av en dårlig utført rotbehandling tidligere eller på grunn av siver av mikrober pågrunn av en dårlig forseglet restaurering.

Rotfylling skjer vanligvis etter god bedøvelse og med kofferdam plassert for å isolere den behandlede tannen. Avhengig av tann kan kanalene være fra 1 til 4, noen ganger flere. Etter å ha etablert deres åpenhet, utvides kanalene og behandles kjemisk med løsninger. Dette sikrer den mest fullstendige fjerningen av innholdet i kanalene og desinfeksjonen av dem. Kanalene fylles deretter med et biokompatibelt materiale (gutta-perka og kremforsegler). Kanalene som dermed fylles er forseglet med sement, som gir beskyttelse mot bakterieinvasjon. Etter denne manipulasjonen er tannen klar for påfølgende restaurering med en obturasjon eller en krone.

I Nordenta tannlegepraksis utføres endodontisk behandling under mikroskop, noe som sikrer høyere presisjon og utvider spekteret av manipulasjoner (lukke perforeringer, etablere sprekker, fjerne ødelagte instrumenter, åpne flere kanaler).