Д-р Пламен Петров

Д-р Пламен Петров е роден в гр. Варна.

Завършва Математическа гимназия Д-р ‘Петър Берон’ гр. Варна през 1993г. и е приет в Стоматологичния факултет в гр. София.

Д-р Петров завършва Факултета по дентална медицина към Медицински Университет гр. София и с отличен успех се дипломира като лекар по дентална медицина през 1999г.

Работи в собствена стоматологична практика във Варна от 1999г. до 2003г.

През 2003г. Д-р Петров е приет в следдипломна програма за обучение в Стоматологичния факултет в гр. Берген, Норвегия. До 2013г. работи като лекар по дентална медицина в Норвегия, като посещава редовно курсове , организирани от норвежкия стоматологичен съюз.

През периода 2009-10г. Д-р Петров преминава едногодишно обучение за протезиране върху имплантати в университетска болница Хаукеланд, гр. Берген, Норвегия.

Д-р Петров работи и за Дентална практика Oral Care в Осло. Там се занимава предимно с протезиране върху имплантати.