Радина Коева

Дентален асистент Радина Коева е родена в гр. Варна.

Завършва като бакалавър през 2011г. мениджмънт в международния бизнес във Варненски Свободен Университет “ Черноризец Храбър“.

През 2012г. завършва магистратура „ здравен мениджмънт“ в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Посещава различни курсове за повишаване на следдипломна квалификация. Владее английски и немски език.

От 2009г работи като дентален асистент, а от лятото на 2013г. започва да работи в дентална практика NORDENTA