Мед. сестра Татевик Патваканян

Мед. сестра Татевик Патваканян завършва бакалавър – специалност „Медицинска сестра“ през 2010 г. и магистратура – специалност „Управление на здравни грижи“ през 2012 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна.

Владее английски език.

От есента на 2010 година започва да работи като дентална сестра.

От септември месец 2018г. се присъединява към екипа на дентална практика NORDENTA.